Vacature

Vrijwilligerswerk: mentor Mentorschap Overijssel Gelderland werft, selecteert, leidt op en begeleidt vrijwilligers die mentor willen worden van iemand die niet (meer) in staat is zijn eigen zorgbelangen te behartigen. De kantonrechter stelt dan een mentorschap in, dat wordt uitgevoerd door de vrijwilliger onder verantwoordelijkheid van stichting Mentorschap Overijssel Gelderland. Functie-omschrijvingEen mentor vervult een verantwoordelijke en zinvolle rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet (meer) goed voor zichzelf kan zorgen. Hij neemt waar nodig beslissingen over de zorg. Daarbij houdt hij zoveel mogelijk rekening met wat de cliënt zelf wil en kan.De mentor behartigt niet de belangen op financieel gebied, dat is aan de bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger van de cliënt. De mentor wordt benoemd door de kantonrechter.Functie-eisenEen mentor is een vrijwilliger die: • goed kan communiceren • initiatiefrijk is • vaardig is in besluiten en handelen • goed kan samenwerken • onafhankelijk en integer is • grenzen kan stellen • het eigen gedrag kritisch kan bekijken • opleidingsniveau: minimaal een zorg gerelateerde MBO4 opleiding WerktijdenDe tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 2 á 3 uur per twee weken. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer gaat u bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis voor een behandeling en kost het een middag. Vergoeding Alleen reiskosten. Vrijwilligerswerk is en wordt geen betaald werk!